e-Pedius

Podpora množičnemu sestavljanju fragmentov stenskih poslikav
Crowdsourcing support for the reassembly of wall-painting fragments

Ustvarjalci

Ustvarjalci

ijs-logo

Institut »Jožef Stefan«

prof. dr. Bogdan Filipič in sodelavci
Skupina za računsko inteligenco
Odsek za inteligentne sisteme
Institut »Jožef Stefan«
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana

ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Jelka Kuret in sodelavci
Restavratorski center
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska 40
1000 Ljubljana

XLAB

XLAB d.o.o.

dr. Daniel Vladušič in sodelavci
XLAB d.o.o.
Pot za Brdom 100
1000 Ljubljana